Mermaid varmeveksler som vi lager ny innsats på🛥🛥
Vi takker for oppdraget.🛥🛥